Tutor Ordenen

Tutor Ordenens loger

Hvad er en loge ?

Ordet loge betyder "aflukket rum." Hos os betegner det tillige den kreds af medlemmer, som udgør den aktuelle loge.
Logen er medlemmernes centrum, et ståsted, der arbejdes ud fra. Logearbejdet søger gennem gamle ritualer, symboler og belæringer at bibringe medlemmerne en særlig viden, forståelse og færdigheder, som tidligere kun var forbeholdt en mindre personkreds.

Logerne holder møde hveranden uge på en fast aften undtagen i sommermånederne, hvor aktiviteterne normalt er indstillet. Et logemøde består af en fast, ritualbundet del og et efterfølgende, friere selskabeligt samvær - efterlogen. Begge er vigtige dele af en vellykket logeaften.

Kontingentet er kr. 600 pr. kvartal.

Gebyr, der betales ved tildeling af Ordenens grader, er af mindre størrelse.

Logemøderne afsluttes med et måltid i efterlogen, hvor bespisningen betales ud over kontingentet.

Intranet