Tutor Ordenen

Tutor Ordenens formål

Hvad er formålet ?

Tutor Ordenen blev indstiftet som en nyskabelse inden for Ordensvæsenet af erfarne medlemmer fra andre Ordener. Formålet var at bevare og videreudvikle klassiske kvaliteter og traditioner samtidig med, at Ordenens organisation, drift og ledelse var realistisk tilpasset vor egen samtid. Som konsekvens heraf oprettedes en kvindelinie fuldt ligestillet med mandslinien og således, at også kvinder kan opnå alle topposter i ledelsen.

Hovedformålet for Tutor Ordenen er at udvikle det enkelte logemedlem. Der lægges i logearbejdet vægt på etisk, humanitær og filantropisk virksomhed.

Vor opgave er også at være et fristed og samlingssted, hvor medlemmerne mødes og ved fælles indsats både indadtil og udadtil udvikler forståelse og tolerance til gavn for sig selv og andre. Her kan man gennem fællesskab og venskab opbygge et tæt netværk og få nye og andre venner, end man før har haft.

Tutor Ordenen har hverken et politisk eller et religiøst sigte. Vi betragter disse forhold som private.

Intranet