Tutor Ordenen

Tutor Ordenens grader

Hvad vil grader sige?

Det overordnede formål er at bibringe medlemmerne indsigt, at øge deres handlemuligheder og fremme deres personlige udvikling.

Dette sker gennem den trinvise opstigen gennem graderne. Når vi har valgt denne form, som traditionen foreskriver, skyldes det, at formålet ikke drejer sig om noget materielt eller håndgribeligt, men derimod om gradvist at befordre en udvikling - en proces. Der er tale om individuelle forløb i forskellig takt, og hertil er gradssystemet velegnet.

Dette sker fra 1. grad (optagelsesgraden) og derefter med forskellige intervaller over 2. grad, 3. grad og 4. grad, som alle er arbejdsgrader. Herudover rummer systemet en særlig æresgrad samt grader for personer, som ikke længere besidder deres poster og fungerer aktivt indenfor Ordenen eller en loge. De øverste grader indehaves kun af meget få personer.

De fra ældre tid bibeholdte tegn og symboler, som indgår i gradsritualerne holdes hemmelige, fordi de løsrevet fra deres sammenhæng kan give anledning til misforståelser. Vi opfatter det som noget privat, vi vil værne om.

Intranet