Tutor Ordenen

Tutor Ordenens fordele

Hvad får jeg ud af mit medlemsskab?

En loge er en særlig personkreds, hvor ligeværdige og ligesindede mennesker kan mødes om fælles interesser og aktiviteter til gensidig glæde og udvikling. I logen kan der udbygges netværk og skabes relationer i den udstrækning man selv ønsker det. De fleste mennesker har relarioner, der er erhvervs- eller interessebaserede. I logen får man en anden kontaktflade, der kan give en ny forståelse for ens omverden og ens medmennesker.

Tilværelsen går meget hurtigt i dag, og trækker mange veksler på en som person. Derfor kan det være af stor betydning, at have et fristed, hvor man kan være sig selv, slappe af og nyde samværet med andre.

Livet er præget af usikkerhed og forandringer, da er det trygt at vide, at logen og ordensfællerne er der.

Mange mennesker er søgende i dag. Det vidner interessen for østlig religion og filosofi, for meditation og pilgrimsvandringer om. Tutor Ordenen byder på en vestlig tilgang til dette, baseret på århundreders gamle traditioner og moderne videnskab.

Så hvis du er interesseret i mystik, æstetik, kultur og visdom, og gerne vil være sammen med interesserede og engagerede mennesker, kan logelivet være noget for dig.

Velkommen i Tutor Ordenen.

Intranet